Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Swedish Stirling AB
Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

swedishstirling.com

Verksamhet:

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

6 november 2020

Värdering:

564 Mkr i marketcap i mitten av augusti 2018.

Övrigt:

Ripasso Energy är noterat på NGM Nordic-MTF och Börse Stuttgart i Tyskland men meddelade i mitten av augusti 2018 att de planerar att flytta till en reglerad marknad, vilket i Sverige innebär NGM Equity eller Nasdaq Stockholm. Man uppger att man ska välja marknadsplats under första halvåret 2019 och sedan byta lista under tredje kvartalet 2019.

Uppdatering: Ripasso Energy AB bytte i maj 2019 namn till Swedish Stirling AB.

Uppdatering: I slutet av maj 2019 meddelade Swedish Stirling att de har bestämt sig för att noteringen ska ske på Nasdaq Stockholms huvudlista. Tidsplanen är att en ansökan ska lämnas in under andra halvåret 2019 och att noteringen ska ske under första halvåret 2020.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 skriver bolaget "Swedish Stirling AB har anställt Heléne Germundsdotter Öqvist som Chief Financial Officer (CFO) och medlem i företagets ledningsgrupp. Rekryteringen är ett viktigt led i bolagets ambition att noteras på Nasdaq Stockholm Main Market första halvåret 2020."

Uppdatering: I mitten av november 2019 upprepade Swedish Stirling tidsplanen att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020.

Uppdatering: I början av mars 2020 gjorde Swedish Stirling en riktad emission på 46,8 Mkr. Vidare gör man en konvertibelemission på 100 Mkr som tecknas av Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy. Dessa konvertibler kan konverteras till aktier, till 8 kr per aktie, när bolaget noterar sig på en reglerad marknad, som exempelvis Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: Swedish Stirling noterar sig på First North den 6 november 2020, dvs inte på en reglerad marknad.

"Vidare har Swedish Stirling anlitat Carnegie Investment Bank AB för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera möjligheten för en notering på Nasdaq Stockholm, Main Market, under 2021."

Uppdaterat: 2020-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss