Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pagero Group AB
Pagero Group AB

Pagero Group AB
Västra Hamngatan 1
411 17 Göteborg

Hemsida:

www.pagero.com

Verksamhet:

Pagero erbjuder ett affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Vålåuggen Invest AB (Summa Equity) 38,97 %, Bengt Nilsson via bolag 9,90 %, Sjätte AP-Fonden 7,95 %, HarbourVest 7,37 %, Swedbank Robur Fonder 7,23 %, Mats Ryding 5,04 %, Övriga 23,53 %.

Summa Equity (Vålåuggen Invest AB) är huvudägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

22 oktober 2021

Värdering:

3 201 Mkr pre-money och 3 701 Mkr post money. 24 kr per aktie.

Övrigt:

Pagero meddelade i början av oktober 2021 att de ska göra en IPO och notering på First North under fjärde kvartalet 2021. Den ska bestå av en nyemission på 500 Mkr samt av befintliga aktier som säljs av ägare. Fonder förvaltade av I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S) och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 230 Mkr.

Uppdatering: Pagero noteras på First North den 22 oktober 2021.

Uppdaterat: 2021-10-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss