Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i FastTV net AB
FastTV net AB

FastTV net AB
Årstaängsv. 17 C
11743 Stockholm

Hemsida:

www.fasttv.net

Verksamhet:

Bolagets affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer FAST TV att successivt övergå till att distribuera tjänster till PC-baserade enheter.

Ägare:

Sky Communication AB är huvudägare. De delar ut aktier motsvarande 27,96 % av FastTV.net till sina ägare innan notering. Efter utdelning och notering äger Sky Communication 38 %. Uppdatering: Noteringen försenas något, från hösten till december

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

6 december 2006 (BTA) / 11 januari 2007 (aktie)

Värdering:

Övrigt:

SkyCom har fastställt 31 oktober 2006 som avstämningsdag för utdelning av aktier i FastTV net AB till SkyComs aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen äger aktier i SkyCom kommer, för varje 25-tal aktier man äger, att få sig tilldelat 1 aktie i FastTV net AB.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss