FastTV net AB

Bolagets affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer FAST TV att successivt övergå till att distribuera tjänster till PC-baserade enheter.
Spotlight
Media
Lista: Spotlight
Bransch: Media
Spotlight
Media
Lista: Spotlight
Bransch: Media
Inga nyheter hittades
FastTV net AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner