Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Emplicure AB
Emplicure AB

Emplicure AB
Virdings allé 32B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.emplicure.com

Verksamhet:

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt.

Ägare:

Innan noteingsemissionen; Thomas Lundqvist 35,19 %, Susanne Bredenberg 19,18 %, Aduro Material AB 18,32 %, Olle Olsson Holding AB 7,15 %, Monesi Förvaltnings AB 5,59 %, AB Uppsala Cementgjuteri 2,20 %, Advokatfirma Tomas Matsson ABs pensionsstiftelse 1,70%, Ekarna Invest AB 1,30 %, Åkerblom förvaltning AB/Hans Åkerblom 1,21 %, Staffan Meurling AB 1,03 %, Övriga (12 stycken) 7,14 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

24 juni 2021

Värdering:

Uppdatering: 85,3 Mkr post money

45,5 Mkr pre-money och 85,3 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Emplicure noteras på First North den 24 juni 2021.

Uppdaterat: 2021-06-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss