Emplicure AB

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt.
First North
Läkemedel/Medicin
First North
Läkemedel/Medicin
First North
Läkemedel/Medicin

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande

“Med våra läkemedelsprodukter mot kronisk smärta och konsumentprodukter med tobaksfritt nikotin adresserar vi mångmiljardmarknader räknat i dollar. Vi är väl

14 kommande noteringar under juni

I förra veckan skrev vi om 10 kommande noteringar under juni och här fortsätter vi på det temat. Det är trevligt att

Emplicure AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner