Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zordix AB

Zordix AB

Zordix AB
Industrivägen 12
901 30 Umeå

Hemsida:

www.zordix.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zordix utvecklar spel till flera av marknadens plattformar, både konsol, pc och handhållna enheter. Snö- och vattenskoterracingspel är återkommande i bolagets fokus.

Teckningsperiod:

27 maj 2021 - 27 maj 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

70,44 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Merge Games som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Zordix har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i den brittiska spelförläggaren och spelutvecklaren Merge Games.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss