Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zeptagram AB

Zeptagram AB

Zeptagram AB
Bågskyttestigen 2
413 19 Göteborg

Hemsida:

www.zeptagram.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zeptagram erbjuder en plattform/börs för musikrättigheter samt andra IP-rättigheter som hanteras med hjälp av blockchainteknik. Plattformen gör det möjligt för personer att investera i musik.

Teckningsperiod:

17 november 2022 - 15 december 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24,05 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

96,5 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 400 aktier.

Övrigt:

Zeptagram ska ansöka om notering på Spotlight.

Uppdaterat: 2022-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss