Zeptagram – investeringsplattform för musikrättigheter närmar sig en notering

Zeptagram är en investeringsplattform för musikrättigheter. Företaget gör nu en nyemission och planerar för en notering. Nyemissioner.se har därför ställt några frågor till medgrundare och vd Christina Löwenström.

Vad är Zeptagrams verksamhet?

Zeptagram är ett bolag som vill demokratisera musikbranschen. Vi är ett blockchainbaserat bolag som skapar NFTer av musikrättigheter, konst, bilder och videoklipp, bl.a. Zeptagram har varit ledande i att använda musikrättigheter och blockchain för att göra musikrättighetsägandet mer decentaliserat.

Vi har två plattformar, en musikmarknadsplats och en NFT-marknadsplats. På vår musikmarknadsplats kan man köpa rättigheter i hits som framförs av bl.a. Britney Spears, Justin Bieber och Eros Ramazzotti. På vår NFT-plattform kan man köpa och skapa NFTer av digital konst, bilder, videoklipp, biljetter, böcker, autografer, m.m.

Vi har en egen kryptovaluta Zeptacoin (ZPTC), som kan köpas på Bitmart, Bittrex, Lbank, Lobstr och Pancake.

Varför är musikrättigheter en intressant investering?

Musikrättigheter utgör en intressant alternativ investering eftersom korrelationen till traditionella tillgångsslag är låg. Royalties som betalas ut när musik spelas och utgör avkastningen för investerare, följer inte ekonomiska trender i någon större utsträckning. Ökad tillgång till musik via streamingtjänster och sociala medier bäddar för en fortsatt stigande efterfrågan på musik.

Hur förväntas marknaden att utvecklas?

Marknaden för musikrättigheter befinner sig bara i sin linda eftersom royaltyintäkter inom musikbranschen förväntas visa upp en stadig tillväxt. Analysfirmor som MIDiA och Goldman Sachs förutspår en snabb ökning av intäkter inom musikbranschen som drivs av ökad streaming. MIDiA förutspår att intäkterna inom musikbranschen ökar till 89,1 miljarder dollar under 2030 från 51,8 miljarder dollar under 2021. Goldman Sachs förutspår en ökning till 1,28 miljarder streaminganvändare till år 2030 från 443 miljoner under 2020.

Storlek på marknaden för inspelad musik

Vilken typ av musik går det att investera i på Zeptagram?

På vår musikmarknadsplats kan man köpa rättigheter i hits som framförs av bl.a. Britney Spears, Justin Bieber och Eros Ramazzotti. Utöver musik som framförs av världskända artister har man på vår plattform kunnat köpa musikrättigheter från ”up-and-coming” artister som Annyett Royale som under året har haft topp placeringar på hitlistorna i USA.

På vår NFT-plattform kan man köpa och skapa NFTer av digital konst, bilder, videoklipp, biljetter, böcker, autografer, m.m.

Ni har utvecklat en blockkedjeplattform, vilka fördelar ger det för musikinvesterarna?

Blockkedjetekniken som ligger till grund för våra marknadsplatser, musikmarknadsplatsen och NFT-marknadsplatsen, erbjuder IP-skydd och registreringsbevis för skapande av verk samt uppföljning av ägandet. Med blockkedjetekniken blir det omöjligt att förfalska information. 

Zeptagram gör nu en nyemission på 24 Mkr, vad ska ni använda kapitalet till?

Vi kommer att investera i musikrättigheter, marknadsföring, produktutveckling, samt stärka vår organisation och vara redo att fortsätta leda utvecklingen inom musik och NFTer.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Zeptagram?

Zeptagram är ett framtidsbolag i framkant av en helt ny digital era inom ägandet av musikrättigheter som positionerats sig väl inför detta. Vår vision är att fortsätta vara en ledare inom decentraliseringen av musikindustrin, skapa bättre villkor för artister samt ge investerare och fans nya möjligheter. Vi identifierade möjligheterna med blockkedjetekniken tidigt. IP-rättigheter kommer att bli mycket värdefulla i framtiden och vi har positionerat oss tekniskt och med intern ”know how” för den växande trenden som bara är i sin linda. Precis som man googlar saker idag, så ska man Zepta-it som artist när man säljer sina andelar och ingår partnerskap med sina fans.

Läs om erbjudandet hos Zeptagram

Teaser (pdf)

Memorandum (pdf)

Teckna med BankID hos Aktieinvest 

Zeptagram AB

Zeptagram erbjuder en plattform/börs för musikrättigheter samt andra IP-rättigheter som hanteras med hjälp av blockchainteknik. Plattformen gör det möjligt för personer att investera i musik.