Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB
Box 5209
102 45 Stockholm

Hemsida:

www.zazzenergy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Teckningsperiod:

14 april 2020 - 8 juni 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

214,45 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 3000 aktier.

Övrigt:

ZAZZ Energy har planer på att notera sig under hösten 2020.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 8 juni 2020.

Uppdaterat: 2020-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss