Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

xbrane.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.

Teckningsperiod:

11 mars 2019 - 25 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,34 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2019

Värdering:

189,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:16. Befintliga aktieägare erhåller fem teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. 16 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vissa av Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår till totalt cirka 8 MSEK motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 51 MSEK från vissa befintliga aktieägare inklusive en person i ledningen samt externa garanter, motsvarande cirka 86 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

Uppdaterat: 2019-03-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss