Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wyld Networks AB

Wyld Networks AB

Wyld Networks AB
Kings Hedges Rd
Cambridge, Storbritannien

Hemsida:

wyldnetworks.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Teckningsperiod:

10 juni 2021 - 23 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

11 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

66 Mkr pre-money

Villkor:

Varje unit består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Wyld Networks noteras på First North den 2 juli 2021.

Teckningsåtaganden motsvarande cirka 19,1 procent av erbjudandet har erhållits från bolagets styrelseledamöter, personer ur ledningen och befintliga aktieägare. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 60,9 procent av erbjudandet har erhållits från ett antal nya externa investerare. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 80 procent av erbjudandet.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 7 mars 2022 till och med 18 mars 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 13,75 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 31,3 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1.

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 21 november 2022 till och med 2 december 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 16,50 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 37,5 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 22 mars 2022 och den 4 april 2022, och teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske mellan den 6 december 2022 och den 19 december 2022. Båda serierna av teckningsoptioner avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss