IPO-möjlighet: Här är tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö

Marknaden för sakernas internet, IoT, och lågt flygande satelliter för kommunikation är mycket snabbväxande. SaaS-företaget Wyld Networks adresserar detta område och för att ytterligare öka tillväxttakten noteras nu aktien på Nasdaq First North Growth Market.

Wyld“Stora delar av världen saknar idag internet. Mobila nätverk täcker endast 15 procent av världens yta och lågkostnadsalternativ finns endast tillgängligt på 1 procent av jordens yta. Den stora delen av jorden saknar alltså nödvändig datatrafikmöjlighet. Det hindrar utvecklingen i dessa områden. Vi har tagit fram en hård- och mjukvara som kan kommunicera med lågt flygande satelliter, vilket öppnar upp en gigantisk marknad då vi möjliggör en digitalisering i stora delar av världen”, säger vd Alastair Williamson.

Mer information om bolaget och hur du tecknar återfinns här.

Det tekniktunga Cambridge-bolaget är ett så kallat SaaS-bolag, Software as a Service, vilket innebär att företagets produkter erbjuds via ett abonnemang. Modellen innebär att intäkterna blir återkommande och lönsamhetsmässigt blir det en hävstång när alla kostnader är tagna. Vid sidan av abonnemangsintäkterna erhåller företaget också en liten intäkt för sin hårdvara. Målsättningen är att 40 procent av intäkterna skall vara återkommande.

Kundgrupperna är flera

“Vi riktar oss till flera olika kundgrupper. Jordbrukare, energi-, shipping- och industriföretag är exempelvis logiska kunder. Vi jobbar redan med ett av världens största shippingföretag, OneOcean. Mängder med bolag och jordbrukare har ett stort behov av att koppla upp sig och följa sina verksamheter även om de befinner sig i en väldigt otillgänglig miljö. Energibolag kan exempelvis vilja ha data från en oljerigg mitt ute på öppet hav eller en pipeline i en öken. Ett containerfartyg kan av försäkringsskäl vilja ha möjligheten att kunna mäta och skicka data i realtid om tillståndet för sina containrar. Vi löser allt detta till en väsentligt lägre kostnad än vad som historiskt varit fallet”, säger Alastair Williamson.

Williamson är inte ensam om att se behovet av att koppla upp landsbygden. Eutelsat, Amazon och Elon Musk-ägda SpaceX siktar på marknaden för lågt flygande satelliter. I framtiden väntas tusentals satelliter cirkulera runt jorden. Samtidigt väntas det tillkomma miljardtals IoT-produkter på jordens yta. För att kunna dra nytta av tekniken behövs nätverksanslutning till ett rimligt pris.

“Just nu befinner vi oss i startgropen på en gigantisk förändring i den globala anslutningen. I framtiden kommer hela världen att vara uppkopplad, och vi kommer att vara en del i den förändringsprocessen”, säger Alastair Williamson.

Marknaden är gigantisk. För att nå alla möjliga kunder arbetar Wyld Networks nära flera stora aktörer som i sin tur säljer företagets lösningar till slutkunder.

Första dag för handel i bolagets aktier väntas ske den 2 juli.

Mer information om bolaget och hur du tecknar återfinns här.

Villkor noteringen

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 2 275 000 units, vardera bestående av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Bolaget kan tillföras cirka 25 miljoner SEK före emissionskostnader (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och exklusive emissionslikviden som kan erhållas för det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo).
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 11,00 SEK per unit, vilket motsvarar 11,00 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 66 miljoner SEK.
  • Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 10 juni till och med den 23 juni 2021. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 19,1 procent av Erbjudandet har erhållits från Bolagets styrelseledamöter, personer ur ledningen och befintliga aktieägare. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 60,9 procent av Erbjudandet har erhållits från ett antal nya externa investerare. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 80 procent av Erbjudandet.

Villkor teckningsoptioner

  • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 7 mars 2022 till och med 18 mars 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 13,75 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 31,3 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1.
  • En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 21 november 2022 till och med 2 december 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 16,50 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 37,5 miljoner SEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.
  • Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 22 mars 2022 och den 4 april 2022, och teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske mellan den 6 december 2022 och den 19 december 2022. Båda serierna av teckningsoptioner avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.


Mer information om bolaget och hur du tecknar återfinns här
.

Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.