Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WilLak AB

WilLak AB

WilLak AB
Norra Oskarsgatan 34
582 73 Linköping

Hemsida:

www.willak.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Teckningsperiod:

11 november 2019 - 25 november 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 november 2019

Värdering:

3,33 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Den som på avstämningsdagen är registrerad som ägare av 1 aktie erhåller 3 teckningsrätter. Det krävs 1 teckningsrätt för att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss