Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB
Västra Järnvägsgatan 11 B
753 33 Uppsala

Hemsida:

wicketgaming.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Wicket Gaming utvecklar och publicerar mobilspel. Bolaget gör managerspel och det första spelet är Cricket Tycoon.

Teckningsperiod:

21 juni 2021 - 5 juli 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,1 Mkr + 2,1 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

12 juli 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

19,1 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 600 aktier

Övrigt:

Wicket Gaming noteras på Spotlight den 22 juli 2021.

Wicket Gaming har på förhand skriftligen avtalat om ca 14,75 Mkr av nyemissionen genom teckningsåtaganden.

Uppdaterat: 2021-06-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss