Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vultus AB

Vultus AB

Vultus AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

/www.vultus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Teckningsperiod:

24 maj 2023 - 7 juni 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,15 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2023

Värdering:

3,23 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:7. För varje befintlig aktie erhålls nio (9) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 77 procent, varav cirka 1,2 MSEK genom teckningsåtagnaden (motsvarande cirka 29 procent av emissionen) och 1,9 MSEK genom garantiåtaganden (motsvarande cirka 48 procent av emissionen).

Garantiersättning om 15 % i form av nya aktier kommer att betalas.

Uppdatering: Vultus företrädesemisison tecknades till 35 % inklusive teckningsförbindelser. Med garanter så tecknades emissinen till 83 %.

Uppdaterat: 2023-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss