Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vultus AB

Vultus AB

Vultus AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

/www.vultus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Teckningsperiod:

16 december 2022 - 16 december 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till T. Kverneland & Sønner AS

Post:

Övrigt:

Om tecknaren: "Vultus ingick under verksamhetsåret ett samarbetsavtal med TKS för att utveckla en fjärranalystjänst som kombinerar bolagens teknologier, TKS precisionsutfodring och Vultus agtech-plattform, för optimerad produktlösning för kött- och mjölkmarknaden i Europa och andra delar av världen. TKS är en av de ledande leverantörerna av maskiner och hårdvara till lantbrukare som producerar kött och mjölk i Europa och en viktig strategisk samarbetspartner för Vultus."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss