Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vultus AB

Vultus AB

Vultus AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

/www.vultus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Teckningsperiod:

21 april 2022 - 5 maj 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,04 Mkr

Teckningskurs:

11,60 kr per unit / 6,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

14,9 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Minimum 400 units.

Övrigt:

Vultus noteras på Spotlight den 20 maj 2022.

Vultus har erhållit teckningsåtagande om cirka 8,9 Mkr, motsvarande cirka 81,4 procent av noteringsemissionen.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 5,80 – 12,25 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars - 6 april 2023.

Uppdaterat: 2022-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss