Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.vicorepharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Teckningsperiod:

29 oktober 2015 - 16 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

48,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 2 nya aktier.

Post:

1 aktie, minimum 800 aktier vid teckning utan företräde.

Övrigt:

Vicore börjar handlas på First North den 10 december 2015.

Teckningsförbindelser och garantier finns på 16,4 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss