Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Veg of Lund AB

Veg of Lund AB

Veg of Lund AB
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

Hemsida:

vegoflund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Teckningsperiod:

24 november 2022 - 8 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,9 Mkr + 15 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2022

Värdering:

30,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Av beloppet på 30,9 Mkr så omfattas cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt följande: cirka 12 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantier och 10 procent av toppgarantier.

Uppdatering: Företrädesemissionen (exklusive övertilldelningsoption) har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 49,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 4,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Cirka 16,7 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-12-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss