Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Veg of Lund AB

Veg of Lund AB

Veg of Lund AB
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

Hemsida:

vegoflund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Teckningsperiod:

12 maj 2021 - 12 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,04 Mkr

Teckningskurs:

8,51 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

91,4 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till långivaren Anders Färnqvist.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss