Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Urb-it AB

Urb-it AB

Urb-it AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Hemsida:

urb-it.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Urb-it är en plattform för e-handel i mobilen från stadens fysiska butiker med hypersnabb leverans (38 minuter i genomsnitt). Urb-it AB hette tidigare Urb-it & Associates AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2017 - 28 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

110 Mkr + 16,5 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

188 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten och institutioner.

Post:

Minimum 500 aktier.

Övrigt:

Urb It noteras på First North den 7 juli 2017.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet på 110 Mkr har lämnats från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare. Bland ankarinvesterarna, som tecknar för 44,2 MSEK, är aktiefonden Swedbank Robur Ny Teknik störst med ett teckningsåtagande om 25 MSEK.

I samband med Erbjudandet har befintliga ägare åtagit sig att kvitta tidigare utfärdade lån och konvertibler om drygt 37 MSEK inklusive ränta till samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss