Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Truecaller AB

Truecaller AB

Truecaller AB
Kungsgatan 15
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.truecaller.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Truecaller utvecklar och tillhandahåller en mobilapp för att göra mobilupplevelsen bättre. Tjänsten gör det möjligt hitta telefonnummret till den man vill ringa utan officiella telefonkataloger, blockera personer och mycket mer.

Teckningsperiod:

29 september 2021 - 7 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 Mdkr (+ 1 709 Mkr + 892 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

52 kr

Likviddag:

12 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 52 kr per aktie. 16 595 - 20 848 Mkr (44-56 kr per aktie).

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Kunder hos Nordnet, Avanza och Carnegie kan teckna sig online.

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Truecaller noteras på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021.

Erbjudandet omfattar lägst 17 857 143 och högst 22 727 273 nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 6 procent av Bolagets totala antal B-aktier efter att Erbjudandet har genomförts. De nyemitterade B-aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 1 000 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet och Noteringen.

Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments LLC, WF Asian Reconnaissance Fund Limited (förvaltad av Ward Ferry Management Limited), Coeli Asset Management AB och Steadview Capital Mauritius Limited har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt cirka 2 265 MSEK.

Priset per aktie sätts inom intervallet 44-56 kr.

Uppdatering: Intervallet har snävats av till 48-52 kr per aktie.

Uppdatering: Priset per aktie är fastställt till 52 kr.

Uppdaterat: 2021-10-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss