Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transtema Group AB

Transtema Group AB

Transtema Group AB
Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.transtema.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Teckningsperiod:

17 september 2018 - 1 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

78,2 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 september 2018

Värdering:

469 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 40,8 MSEK, motsvarande 52,1 procent, och garantiåtaganden om 37,5 MSEK, motsvarande 47,9 procent, från Bolagets befintliga ägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 78,2 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss