Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

29 augusti 2022 - 14 september 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

33,1 Mkr

Teckningskurs:

5,20 kr per unit / 1,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 augusti 2022

Värdering:

41,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 20 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent, varav cirka 54,06 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 11,08 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 14,86 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Csizmadi Holding AB, Börs Världen Nordic AB och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag, tecknade 144 230, 14 423, respektive 43 270 units, motsvarande sammanlagt cirka 1,0 MSEK, i Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar. TopRight tillförs därmed cirka 26,5 MSEK, varav cirka 25,5 MSEK kontant och cirka 1,0 MSEK genom kvittningar, före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss