Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

28 augusti 2017 - 21 september 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

18,9 Mkr

Teckningskurs:

9,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

100,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

TopRight ska notera sig på NGM Nordic-MTF under oktober 2017.

Föreliggande nyemission omfattas i sin helhet av i förväg ingångna teckningsförbindelser. Teckningsförbindelsen har ingåtts av aktieägaren Fredrik Skarke, gm FAAV Invest AB.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 21 september 2017.

Uppdaterat: 2017-09-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss