Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Toleranzia AB

Toleranzia AB

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.toleranzia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Teckningsperiod:

23 oktober 2019 - 8 november 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,6 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit / 4 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 oktober 2019

Värdering:

62,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Toleranzia har i Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK och en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen.

En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 13 maj 2020 – 29 maj 2020 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 - 8 maj 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK per aktie eller överstiga 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2019-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss