Analytiker anser att Toleranzias emission är intressant

Börsplus anser att Toleranzias nyemission är intressant att teckna för riskvilliga.

Toleranzia gör just nu en företrädesemission på 18,6 Mkr till 4 kr per aktie. I en analys anser Börsplus att emissionen är intressant att teckna för riskvilliga.

”Det är en förhållandevis liten emission Toleranzia genomför. Uppsidan med det är mindre utspädning. Nedsidan är att det finns stor risk för ytterligare en nyemission om inte mjuka pengar trillar in. Som aktieägare ska man ställa in sig på ytterligare minst en till företrädesemission. Med det sagt är Toleranzia ett seriöst projekt med en betydande uppsida. Risken är hög och aktien rekommenderas främst vana bioteknikinvestorer”

För investerare i största allmänhet är dock rekommendationen neutral.

 

Se även: Intervju med vd för Toleranzia i samband med nyemission

Toleranzia AB

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.