Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Toleranzia AB

Toleranzia AB

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.toleranzia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Teckningsperiod:

29 oktober 2015 - 12 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,1 Mkr

Teckningskurs:

7,30 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

Minimum 650 units.

Övrigt:

Efter emissionen listas Toleranzia på Aktietorget den 16 december 2015.

Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9 MSEK,
motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionslikviden.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för
varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om
7,30 - 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet
ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för
aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period
på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden
påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras
dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med
stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under
perioden 16 november – 7 december 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss