Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB
Grev Turegatan 27, 5tr
114 38 Stockholm

Hemsida:

thisgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

THiS Group är ett bolag inom hälsa, välmående och livsstil.

Teckningsperiod:

1 april 2022 - 30 september 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

8,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

225,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 1 september 2022.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 31 september 2022. Det är lite oklart vad det innebär eftersom september bara har 30 dagar. Så antingen slutar emissionen den 30 september eller 1 oktober får man förmoda.

Uppdaterat: 2022-08-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss