Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB
Grev Turegatan 27, 5tr
114 38 Stockholm

Hemsida:

thisgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

THiS Group är ett bolag inom hälsa, välmående och livsstil.

Teckningsperiod:

18 november 2021 - 13 december 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

80 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

THiS planerar att notera sig under 2022.

55 % av totala emissionsvolymen är säkerställd via teckningsgaranti.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss