Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Star Vault AB

Star Vault AB

Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Hemsida:

www.starvault.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Teckningsperiod:

19 februari 2019 - 5 mars 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,4 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 februari 2019

Värdering:

4,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Star Vault erhåller två (2) teckningsrätter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Star Vault har på förhand säkerställt 85 % av emissionen. 1,66 Mkr via teckningsförbindelser och resten via garantiförbindelser.

Uppdaterat: 2019-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss