Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Star Vault AB

Star Vault AB

Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Hemsida:

www.starvault.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Teckningsperiod:

29 mars 2011 - 13 april 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,58 Mkr

Teckningskurs:

0,36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2011

Värdering:

Pre-money 7,16 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 2 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 mars till 8 april 2011. Star Vault har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 90 procent av emissionsvolymen samt avsiktsförklaring motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2011-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss