Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SSM Holding AB

SSM Holding AB

SSM Holding AB
Kungsgatan 57 A
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.ssmlivinggroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SSM är en bostadsutvecklare som förvärvar, utvecklar, säljer och producerar attraktiva bostäder inom stockholmsregionen.

Teckningsperiod:

23 mars 2020 - 6 april 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

157 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 mars 2020

Värdering:

314 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Uppdatering: Emissionen uppgavs tidigare skulle få en storlek mellan 100-400 Mkr. Man har nu bestämt storleken till 157 Mkr.

Uppdaterat: 2020-03-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss