Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SSM Holding AB

SSM Holding AB

SSM Holding AB
Kungsgatan 57 A
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.ssmlivinggroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SSM är en bostadsutvecklare som förvärvar, utvecklar, säljer och producerar attraktiva bostäder inom stockholmsregionen.

Teckningsperiod:

28 mars 2017 - 4 april 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 540 Mkr (+ ca 200 + ca 110 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

59 kr (54-64 kr)

Likviddag:

10 april 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

2 165-2 466 Mkr post money

Villkor:

Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

SSM noteras på Nasdaq Stockholm den 6 april 2017.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Malmegårds Fastighets AB, samt Grandholm Fastigheter AB har åtagit sig att vara cornerstone-investerare och under vissa förutsättningar förvärva aktier till ett värde om 180 MSEK motsvarande lägst 2 812 500 och högst 3 333 332 aktier, cirka 29 respektive 33 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet före utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen (25 respektive 29 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Bolagets verkställande direktör har överenskommit med Huvudägaren att vid Noteringen köpa motsvarande en procent av det totala antalet aktier i Bolaget före Erbjudandet från Huvudägaren till samma pris som det slutliga priset i Erbjudandet, vilket motsvarar ett värde om cirka 16-19 MSEK.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 59 kr.

Uppdaterat: 2017-04-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss