Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

22 februari 2023 - 8 mars 2023

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 februari 2023

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Sotkamo Silver skulle tidigare göra en företrädesemission på 12 MEUR och en riktad på 2 MEUR, men de emissionerna röstade aktieägarna ner. Nu har företaget kommunicerat att man ska göra två emissioner på totalt 5 MEUR i stället.

De slutliga villkoren för emissionerna, inkluderande teckningskurs och antalet aktier som avses emitteras kommer att offentliggöras omkring den 10 februari 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss