Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

16 januari 2012 - 31 januari 2012

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,2 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2012

Värdering:

Pre-money 20,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt, det krävs 4 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Större aktieägare samt styrelsens ordförande har förbundit sig att teckna för motsvarande 62% av den totala emissionslikviden. Dessa förbindelser överstiger de andelar pro rata som de aktuella ägarna innehar idag. Överskjutande aktier kommer enligt förbindelserna att tecknas under förutsättning att de inte tecknas av befintliga eller tillkommande aktieägare.

Uppdaterat: 2012-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss