Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensidose AB

Sensidose AB

Sensidose AB
Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna

Hemsida:

/sensidose.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sensidose har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.

Teckningsperiod:

19 april 2022 - 3 maj 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,2 Mkr

Teckningskurs:

10,70 kr per unit / 5,35 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

40 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Mimimum 400 units.

Övrigt:

Sensidose noteras på Spotlight den 10 maj 2022.

En teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 1 juni – 15 juni 2023 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9 SEK.

Uppdaterat: 2022-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss