Analytiker har olika åsikter om SaveLends IPO

SaveLend gör en IPO på First North. Börsveckans och Affärsvärldens analytiker har något olika åsikter om erbjudandet.

SaveLend är en låneförmedlare som utgår från en peer-to-peer-modell. Nu gör företaget en noteringsemission på 47,4 miljoner kronor och börjar sedan handlas på First North den 9 juni. Ett antal investerare samt styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier för 35,25 Mkr. Hur ska då en investerare agera?

Börsveckan – Teckna

Börsveckan ger sina läsare rådet att teckna.

“Allt sammantaget så blir det lite spekulativt men för den som vill ha exponering mot ett litet snabbväxande fintechbolag så är det inte dumt att teckna en liten andel som en krydda i portföljen. Insiders säljer inte och emissionen är till 75 procent garanterad så den kortsiktiga risken på nedsidan ser begränsad ut. Skulle aktien sticka iväg rejält efter noteringen så kan man dock ta hem vinsten och invänta utvecklingen de närmaste kvartalen.”

Affärsvärlden – Neutralt råd

Affärsvärlden ger erbjudandet 3 av 6 i betyg vilket är ett neutralt råd. Man lyfter fram att det råder hög konkurrens i branschen.

”Värderingen på 330 miljoner kronor motsvarar knappt 5 gånger årsomsättningen. Det kan tyckas högt men Afv noterar att till exempel Tessin handlas till ännu högre nivåer. Troligen är inte värderingen ett hinder för att aktien ska gå bra på börsen”

Se även:

Intervju med SaveLend vid IPO på First North

Biosergen – Bioteknikföretag noteras, tar fram en lösning på ett växande globalt problem

10 nya kommande noteringar under 2021

SaveLend Group AB

Savelend är en låneförmedlare som utgår från en peer-to-peer-modell. SaveLend Group AB hette tidigare Savelend Credit Group AB.