Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

27 juli 2021 - 27 juli 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

282,2 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Gelba AB.

Post:

Övrigt:

SBB köper 15 % av Arlandastad Group av Gelba AB. I samband med detta gör SBB denna riktade emission till Gelba. AB

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss