Intervju med SBBs vd Ilija Batljan

Intervju med SBBs vd Ilija Batljan där han bland annat kommenterar SBBs aktuella bud på norska Entra.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.