Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

3 april 2019 - 4 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

600 Mkr

Teckningskurs:

31 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av SEB Corporate Finance. Avser cirka 15 miljoner nya stamaktier av serie D.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter börsens stängning den 3 april och är om allt går som tänkt sannolikt klar innan börsen öppnar den 4 april.

Uppdatering: SBB fick in 600 Mkr till 31 kr per D-aktie.

Uppdaterat: 2019-04-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss