Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

15 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Appportemission, till Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, som betalning för preferensaktier i Högkullen.

Post:

Övrigt:

14,25 preferensaktier i Högkullen byts mot 1 preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss