Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safello Group AB

Safello Group AB

Safello Group AB
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm

Hemsida:

safello.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safello är en mäklartjänst av kryptovalutor som erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och med i bra hastigheter.

Teckningsperiod:

19 april 2021 - 30 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,5 Mkr

Teckningskurs:

13,50 kr

Likviddag:

7 maj 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

235,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Safello noteras på First North den 12 maj 2021.

Ett antal institutionella investerare samt styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare har åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 32,4 Mkr, motsvarande cirka 80 procent av erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss