Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics Holding AB
Solna Strandväg 3
171 54 Solna

Hemsida:

www.rollingoptics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.

Teckningsperiod:

1 oktober 2020 - 1 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,4 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

344,14 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Rolling Optics inledde efter att marknaden stängt den 1 oktober 2002 en emission på 30 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar den 2 oktober.

Uppdatering: Rolling Optics fick in 30,4 Mkr till 2,50 kr per aktie. Jämfört med stängningskursen är det en rabatt på 9,5 %. Tecknades av ett trettiotal investerare, varav Edastra tecknade aktier för 10 Mkr.

Uppdaterat: 2020-10-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss