Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rizzo Group AB

Rizzo Group AB

Rizzo Group AB
Linnégatan 89 C, plan 6
104 50 Stockholm

Hemsida:

www.rizzogroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rizzo Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken.

Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

22 april 2008 - 7 maj 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

92,8 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit

Likviddag:

Samtidig kontant betalning.

Avstämningsdag:

16 april 2008

Värdering:

Aktiekurs den 29 februari 2008 var 5,65 kr, vilket gav företaget en värdering på 349 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En unit per två innehavda aktier. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption för 1 B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd i sin helhet. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under ett antal perioder, dock senast 30 april 2009. Teckningskurs 3 kr. Vi fullt utnyttjande tillförs bolaget ytterligare 92,8 Mkr.

Uppdaterat: 2008-04-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss