Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rizzo Group AB

Rizzo Group AB

Rizzo Group AB
Linnégatan 89 C, plan 6
104 50 Stockholm

Hemsida:

www.rizzogroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rizzo Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken.

Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

26 april 2016 - 26 april 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

79 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per C-aktie (preferensaktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till konvertibelinnehavarna, betalning genom kvittning.

Post:

Övrigt:

Innehavare av Preferensaktier har rätt till en årlig utdelning om 5 procent av det nominella beloppet (3 kr).

Varje Preferensaktie kommer senast efter årsstämman 2021 att omstämplas till en (1) aktie av serie B, under förutsättning att full utdelning betalats för 5 år, med frivillig rätt till omstämpling dessförinnan.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss