Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rizzo Group AB

Rizzo Group AB

Rizzo Group AB
Linnégatan 89 C, plan 6
104 50 Stockholm

Hemsida:

www.rizzogroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rizzo Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken.

Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

14 augusti 2014 - 28 augusti 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

40-50 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är en uppskattning. Datum och exakta villkor har ännu inte bestämts eller kommunicerats.

Bolagets största ägare, Varenne AB (representerade 17,7 procent av kapitalet) och familjen Eklöf (representerande cirka 5 procent av kapitalet), har förklarat att de avser att rösta för nyemissionen samt åta sig att teckna sin andel i emissionen och garantera resterande del av nyemissionen.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Venue Retail Group.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss