Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence A/S
Marievej 23
2950 Vedbæk

Hemsida:

riskintelligence.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Risk Intelligence är en global leverantör av riskunderrättelse för kust-, hav-, och hamnområden.

Teckningsperiod:

26 februari 2021 - 27 februari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,5 MDKK

Teckningskurs:

7,10 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

64,62 MDKK pre-money

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss