Global leverantör av riskunderrättelse noterar sig

Risk Intelligence är en ledande global leverantör av riskunderrättelse. Företaget gör nu en nyemission inför sin notering på Spotlight och publicerar därför en intervju med vd Hans Tino Hansen.

Kan du kortfattat berätta om Risk Intelligence och vad ni gör?

Risk Intelligence är en ledande global leverantör av riskunderrättelse, dvs. kritisk information och rekommendationer om globala säkerhetshot och risker till företag verksamma inom shipping-, gas-, olje- och offshoresegmentet. Vi erbjuder en digital plattform, Risk Intelligence System (MaRisk+PortRisk), vilken presenterar en samlad global vy över risker i realtidsmiljö för kust-, hav-, och hamnområden.

Kan du berätta var Risk Intelligence befinner sig idag?

Risk Intelligence har redan i dagsläget en lönsam och skalbar affärsmodell. Vår aktuella kundbas uppgår till fler än 100 privata och offentliga kunder, inklusive de största olje- och gasbolagen i västvärlden samt en rad ledande företag inom shipping och offshore. Vi står nu redo för att expandera till ett nytt närliggande affärsområde genom att utveckla och introducera en digital modul för säkerhetsriskhantering på land (LandRisk). På så vis sammanbinder Risk Intelligence, i ett system, en hel kedja av identifikation och markering av risker och hot, såväl på land som marint.

Hans Tino Hansen

Risk Intelligence genomför nu en nyemission om cirka 12 MDKK med efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Kan du berätta mer om motivet för detta?

Med emissionslikviden och den planerade noteringen kommer vi kunna accelerera vår marknadsföring och samtidigt utöka bolagets marknad till att täcka risker på land (LandRisk) vilket utgör en 20-faldigt större marknad än för kust, hav och hamn. I vår tillväxtplan ingår även en expansion av Risk Intelligences företagsorganisation för att ytterligare förbättra vår förmåga att accelerera skalbarheten bland våra produkter. Slutligen innehåller planen dels ökad gemensam marknadsföring med partners samt att hitta ytterligare partners i syfte att generera 30% av intäkterna genom partners.

Slutligen – varför anser du att Risk Intelligence är en bra investering?

Jag anser att vi har ett starkt case. Risk Intelligence är ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering och har sedan starten 2001 upparbetat ett stort underrättelsenätverk med källor och historik som ligger till grund för att ge korrekta, strategiska råd och analyser. Bolagets affärsmodell är bevisad och skalbar, vilket har visat sig i att befintlig verksamhet är intäktsbringande och lönsam. Vi står redo med en skalbar produkt och förväntar oss stark tillväxt i både befintlig och framtida verksamhet i samband med inträdet på en betydligt större marknad (LandRisk). Med introduktionen av LandRisk blir Risk Intelligence det första bolaget med en säkerhetsriskprodukt som täcker hela den logistiska kedjan.

Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence är en global leverantör av riskunderrättelse för kust-, hav-, och hamnområden.